1 mei 2014

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden @Huus I.T. 

@Huus IT – Overeenkomst

Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die wij, @Huus IT, jou leveren. Door onze dienst in te huren, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Dienst

Met onze dienst leer je beter omgaan met jouw digitale apparaten of met software of apps. Wij bieden ook advies, coaching en training op het gebied van betere online zichtbaarheid en/of efficiënter werken. Je kunt ook maatwerk afspreken over contentbeheer en over administratieve taken. Uitgebreide informatie over onze dienst vind je op de website (en die informatie is onderdeel van deze overeenkomst). Voor onze dienst vragen we een vergoeding in de vorm van een uurstarief, meer-uren tarief (strippenkaart) ofwel groepstarief. Wij behouden ons het recht voor de dienstverlening te beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Inschrijven

Je kunt van onze diensten gebruikmaken door contact op te nemen in persoon, via mail of telefonisch. Je krijgt dan van ons een prijsindicatie en eventuele gegevens die nodig zijn. Als je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, kan dat altijd. Geef dit in persoon, via mail of telefonisch aan.

Betaling

Bij inschrijving spreken we af of het uurs tarief, meerurentarief (strippenkaart) danwel het groepstarief van toepassing is. We spreken gelijk af of je een papieren of een digitale factuur wilt en wanneer je hem zult voldoen. Als blijkt dat een uur te ruim is, betaal je voor een half uur.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact op met info -at- huusIT.nl

Aansprakelijkheid

Je gebruikt onze dienst voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze diensten mocht lijden.

Intellectuele Eigendomsrechten

Onze dienst verspreidt materiaal dat met intellectuele eigendomsrechten is beschermd. Het is niet toegestaan delen van het materiaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren. Hetzelfde geldt voor de gebruikte foto’s op de website.

Klachtenregeling en geschillen

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar info -at- huusIT.nl en we reageren altijd. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

1 september 2016

 

in 2014 zei Alexander Klöpping: “Blendle heeft de best leesbare Algemene voorwaarden ooit” Dank aan Blendle voor jullie toestemming voor het gebruik van jullie voorwaarden als basis voor deze algemene voorwaarden.

 

 

 

 

1 thought on “Voorwaarden

Reacties zijn gesloten.